Upravit stránku

Rámové propustky, dělící stěny GREFA, římsové prefabrikáty, VSTI nosníky

Adresa: 1. máje 198
504 01 Nový Bydžov
okres Hradec Králové

Tel: 495 846 111
Fax: 495 703 813
www.prefa-nb.cz

e-mail: pv@msilnice.cz

vedoucí obchodního oddělení OZ PRŮMYSLOVÁ VÝROBA: Vít Čech, Bc. – 495 845 203, vit.cech@msilnice.cz

vedoucí provozu: Michal Bílek – 495 846 104, 604 645 313, michal.bilek@msilnice.cz


  Sortiment

  • Rámové propustky IZM 2/1, 2/1,5 , 3/2 , IZM - K 160, 210, 260, 350 , BR 4/3
  • Prvky montovaných opěrných stěn U1, U2, U3
  • Prvky pro zemědělské stavby typu A ( áčka ) včetně potřebných panelů jak bočních tak základových.
  • Dělící stěny GREFA pro stavby obaloven skládek kameniva, ale i silážních a senážních žlabů a polních hnojišť
  • Římsové prefabrikáty
  • nosník VSTI 2000
  • Zastávka BUS prefabrikovaná

  Prefy - výrobky