Upravit stránku
ČDS&T 2014 - ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014
Jako tradičně byla ocenění předávána v Betlémské kapli, a to 16. června tohoto roku. Do soutěže bylo v kategorii A - STAVBA nominováno 17 staveb a první místo si za Autobusového nádraží v Náchodě odnesly M – SILNICE a.s. Stavba získala ještě jedno ocenění, neboť získala největší počet bodů od hodnotící komise ze všech přihlášených projektů. „Jedná se o velmi výjimečný projekt, kde výrazně vyniká dokonalá spolupráce zadavatele stavby, města Náchod, projekční společnosti Atelier Tsunami s.r.o. a zhotovitele M – SILNICE a.s. Projekt stavby vykazuje vysoký stupeň kreativity. Zhotovitel realizoval dílo dokonale. Svaz průmyslu a dopravy tomuto projektu uděluje svoji cenu i proto, že se jedná o výraz příkladné spolupráce českého zadavatele a českých komerčních společností.
Stavbu v loňském roce úspěšně realizoval oblastní závod SEVER, provoz Hradec Králové, hlavním stavbyvedoucím byl Stanislav Možíš.