Upravit stránku

Oblastní závod SEVER, provoz Liberec má před sebou velký kus práce, jehož výsledkem bude bezpečnější a plynulejší provoz na vytíženém tahu mezi Jičínem a Turnovem. Než však na nový více jak kilometrový úsek vyjedou motoristé, musí být vybudován železniční ocelový příhradový most v délce 48 m, pod nějž bude zahloubena nová trasa silnice I/35. Budou odstraněny dvě protisměrné zatáčky a v obci Ktová vznikne okružní křižovatka. 
Technicky zajímavá stavba složená z 31 objektů má být dokončena v červnu 2022, bude probíhat za provozu, takže bude náročná na koordinaci všech prací.