Upravit stránku

Za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka byla v pátek 13. 12. 2019 v obci Hnojice slavnostně otevřena stavba silnice spojující Strukov a Šternberk, jehož investorem byl Olomoucký kraj a dotčené obce a byla financována z  Evropského fondu pro regionální rozvoj, IROP. Cena činila cca 184 tis. Kč bez DPH. Stavbu realizovala společnost M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV.
Předmětem díla byla oprava úseku silnice II. třídy č. 447 na trase Strukov – Šternberk. Úsek začíná v křižovatce se silnicí II/446, která se nachází v extravilánu mezi Pňovicemi a Žerotínem, poté trasa  II/447  prochází postupně jak extravilány, tak intravilány Žerotína, Hnojic, Lužic a Šternberka, a končí za křižovatkou se silnicí II/444 ve Šternberku. Délka úseku je cca 8,8 km. V obci Žerotín byla v rámci rekonstrukce vybudována nová dešťová kanalizace.
Náročná byla koordinace stavebních prací a zachování obslužnosti obcí v úseku stavby v rámci dopravně inženýrského opatření stavby.