Upravit stránku

Čestné uznání za stavbu „I/22 Strakonice“ získal oblastní závod JIH společnosti
M – SILNICE a.s. v soutěži PRESTA – prestižní stavba jižních Čech, kdy stavebníkem bylo ŘSD ČR a město Strakonice. Ocenění stavba obdržela za „příkladné kvalitní projektové řešení přeložky silnice I. třídy včetně napojení a křížení stávajících komunikací v dopravním skeletu města. Využitím nejnovějších poznatků bylo při minimálním omezení intenzivní tranzitní i vnitroměstské dopravy dosaženo zvýšené bezpečnosti silničního provozu a ochrany okolí před účinky stavby. Město touto stavbou získalo možnost rozvoje centra města, které je nyní zbaveno tranzitní a těžké nákladní dopravy“.