Upravit stránku
„Jedná se o pokračování severovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu. Dokončením obchvatu dojde k odklonu tranzitní dopravy, která aktuálně využívá silnici I/38 vedoucí středem města. Dostavba také výrazně zkrátí trasu všem řidičům jedoucím na trase Jihlava – Pardubice a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavba bude zprovozněna za tři roky “, uvedl k nově zahajované stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Celková délka hlavní trasy činí 4,1 km. Součástí je mj. 7 mostů, jejichž celková délka činí 1km, 3 nadjezdy, 2 okružní křižovatky, podchod pro pěší. Stavba obsahuje 105 stavebních objektů, plocha vozovek činí 53 290 m2.
Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj a činí bezmála 1,6 mld. Kč
Za M – SILNICE a.s., které jsou členem sdružení STRABAG, M – SILNICE, PORR realizujících obchvat, bude stavbu provádět provozní jednotka Havlíčkův Brod oblastního závodu STŘED.