Upravit stránku
Investor:Královéhradecký kraj
Investiční náklad:173 mil. Kč 
Doba výstavby:10/2018 –

Předmětem díla je novostavba přeložky silnice II/286 kolem města Jičína, včetně úpravy napojení na stávající dopravní síť. Toto napojení bude provedeno dvěma okružními křižovatkami. Délka trasy je 3,5 km. Vnější průměry okružních křižovatek 28 m a 51,5 m. Součástí stavby bude také výstavba 2 podchodů pro pěší, nadjezd nad stávající silnicí, opravy objízdných tras před stavbou, realizace nového odvodnění napojené na dešťovou kanalizaci a stávající vodoteč, protihluková opatření, úpravy meliorací, úpravy území a sadové úpravy, nové veřejné osvětlení okružních křižovatek a v nezbytném rozsahu také přeložky stávajících sítí technické infrastruktury.