Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové
Investiční náklad:233 mil. Kč 
Doba výstavby:11/2018 –

V rámci modernizace mostní estakády byla kompletně odstraněna původní konstrukce mostu a na jeho místě je budován nový 15tipolový mostní objekt tvořený dodatečně předpjatými prefabrikovanými nosníky s osovým rozpětím vnitřních polí 30m převádějící silnici I/35 přes pozemní komunikace (silnici III/3267, ulici Janákovu a účelovou cestu), železniční trať a Chvalinský potok. Celková délka mostu bude činit 460m. Spodní stavbu tvoří, mimo dvě krajní masivní železobetonové opěry, 28 železobetonových pilířů tvaru pravidelného osmiúhelníku.

 

Technická data:                  

Stavební objekty:         SO 001 – Demolice mostu ev.č.35-069

                                   SO 020 – Příprava území

                                   SO 101 – Úprava silnice I/35

                                   SO 180 – Přechodné dopravní značení na I/35

                                   SO 182 – Přechodné dopravní značení na III/3267, III/32524 a MK

SO 186 – Obnova silnic III/3267, III/32524 a MK

SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení

SO 201 – Most ev.č.35-069

SO 671 – Obnova železničního přejezdu P5403

                       

Zemní práce:                Frézování živičného podkladu tl. 50 mm                        178 m3

                                   Odkopávky a vykopávky                                  780 m3

 

Podkladní vrstvy:         Podklad ze štěrkodrti ŠD                                    89 m3

Asfaltové směsi:          ACL 16 tl. XXmm                                             258 m3

                                   ACL 22 modifik. tl. XX mm                               217 m3

                                   SMA 11+ tl. XX mm                                          217 m3

                                    MA IV 16 modifik. tl. XXmm                             220 m3

Další údaje:                  Osazení betonových obrub                               529 m

                                   Dodávka a montáž ocelového svodidla             924 m

                                   Dodávka a montáž ocelového zábradlí              462 m