Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem:358 mil. Kč 
Podíl investičního nákladu:179 mil. Kč
Doba výstavby:10/2018 –
V současné době realizujeme přeložku silnice I/55, která navazuje přímo na stavbu dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, jižně od MÚK Přerov – sever (D1 x D 55), kde se ve svém začátku napojuje na tzv. přivaděč I/55. Přeložka silnice I/55 v předmětném úseku začíná v těsné blízkosti stávající I/55, železniční trať s přilehlým územím přechází po estakádě a stáčí se do ul. Polní, která bude rozšířena na čtyř pruhovou komunikaci. Stavba bude ukončena před křižovatkou s ul. Dluhonskou.