Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem:148 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:118 mil. Kč
Doba výstavby:09/2020 – 06/2022

Stavba, při níž dojde k odstranění nebezpečného křížení železničního přejezdu bez závor s frekventovanou silnicí I/35 u obce Ktová v Českém ráji, byla zahájena poklepem základního kamene 25. září 2020 za účasti generálního ředitele ŘSD ČR Radka Mátla.

 

Oblastní závod SEVER, provoz Liberec má před sebou velký kus práce, jehož výsledkem bude bezpečnější a plynulejší provoz na vytíženém tahu mezi Jičínem a Turnovem. Než však na nový více jak kilometrový úsek vyjedou motoristé, musí být vybudován železniční ocelový příhradový most v délce 48 m, pod nějž bude zahloubena nová trasa silnice I/35. Budou odstraněny dvě protisměrné zatáčky a v obci Ktová vznikne okružní křižovatka. Technicky zajímavá stavba složená z 31 objektů má být dokončena v červnu 2022, bude probíhat za provozu, takže bude náročná na koordinaci všech prací.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa:celková délka1 018 m
 kategorieS 9,5/70
 počet stavebních objektů31
 násypy                                   5 415 m3
 výkopy                                      96 890 m3
Mostní objekty2 mostní objektycelková délka      68 m
Mimoúrovňové křižovatkyMÚK Slatiňany 

Protihlukové stěny:              1       (65 metrů)

 

Úpravy ost. komunikací:    4    (celková délka přeložek          1 588 m)

 

Přeložky a úpravy IS:         Vodohospodářské objekty       1 stavební objekt

                                                    Elektro objekty                              6 stavebních objektů