Tichá Orlice, Králíky, výstavba poldru pod Soutokem se Suchým potokem

Investor: Povodí Labe s.p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Investiční náklad: 25,34 mil. Kč
Doba výstavby: 8/2005 – 9/2006

TisknoutPartneři