Vodohospodářské objekty

Třebovka, Dlouhá Třebová - Hylváty, úprava toku v obcích

Investor: D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00  Brno-Královo Pole
Investiční náklad: 44,3 mil. Kč
Doba výstavby: 6/2008 – 2/2010

Turnov, Jizera - zvýšení ochrany města rekonstrukcí jezu v km 79,600

Investor: Povodí Labe s.p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Investiční náklad: 65,38  mil. Kč
Doba výstavby: 9/2008 – 11/2009

Tichá Orlice, Králíky, výstavba poldru pod Soutokem se Suchým potokem

Investor: Povodí Labe s.p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Investiční náklad: 25,34 mil. Kč
Doba výstavby: 8/2005 – 9/2006

Labe, Pardubice, protipovodńová ochrana, PB, Cihelna - žel. most

Investor: Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Investiční náklad: 28,8 mil. Kč
Doba výstavby: 5/2004 – 11/2005

Třebovka - rybník Hvězda - zvýšení ochranné funkce hráze

Investor: Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Celkem ve sdružení: 72,7 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 48,9 mil.Kč
Doba výstavby: 12/2003 – 12/2005

TisknoutPartneři