I/14 Vamberk - jižní přeložka 3.stavba - obj. 201 Most

Investor: ŘSD ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Investiční náklad: 237,8 mil. Kč 
Doba výstavby: 6/2009 – 12/2010

TisknoutPartneři