Silnice I/16 a I/35 - Obchvat Jičína, mosty

Investor: ŘSD ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Investiční náklad: 92,7 mil. Kč
Doba výstavby: 6/2005 – 11/2006

TisknoutPartneři