I/37 Kuks - Trutnov, neprovedené úseky silnice, OŽK

Investor:

ŘSD ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Investiční náklad: 74,7 mil. Kč 
Doba výstavby: 4/2014 - 12/2014

TisknoutPartneři