D1 oprava AB vozovky D1 km 193,8 - 199,3 vlevo vč. MÚK Brno centrum a MÚK Brno - jih

Investor:

ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava, Čerečanská 12,1400 00 Praha

Investiční náklad: 78,7 mil. Kč
Doba výstavby: 9/2012 - 3/2014

TisknoutPartneři