O spoločnosti

M – SILNICE SK s.r.o. predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť pôsobiacu na slovenskom stavebnom trhu predovšetkým v oblasti cestného a mostného staviteľstva. Spoločnosť vznikla v roku 2007 ako 100%-ná dcérska spoločnosť materskej spoločnosti M – SILNICE a.s., tradičného zhotoviteľa dopravných stavieb v Českej republike, jednej z najväčších stavebných spoločností s rýdzo českým kapitálom.

Zameraním spoločnosti M – SILNICE SK s.r.o. je realizácia dopravných stavieb predovšetkým charakteru cestného a mostného staviteľstva – pozemné komunikácie, diaľnice, cesty, mosty malých a stredných rozpätí, súvisiace inžinierske siete (kanalizácia, vodovod). Svoje aktivity spoločnosť smeruje rovnako do oblasti vodohospodárskych, ekologických a pozemných stavieb.

Spoločnosť M – SILNICE SK sa úspešne etabluje na slovenskom stavebnom trhu, pričom nadväzuje na bohaté viac než 65-ročné skúsenosti materskej spoločnosti, ktoré sa snaží uplatniť a rozvíjať s využitím svojich odborných a technických kapacít v spojení s progresívnym domácim personálnym zázemím.

Sídlo spoločnosti je v meste Žilina, v dôležitom prirodzenom spoločensko-hospodárskom centre severozápadného Slovenska, strategickej križovatke dopravných multimodálnych koridorov európskeho významu, zaznamenajúce veľký stavebný rozvoj predovšetkým v oblasti inžinierskych stavieb a budovanej nadradenej siete dopravnej infraštruktúry.

Spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. sa svojím dynamickým rozvojom úspešne zaradila medzi domáce a nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku v oblasti dopravného staviteľstva. Svojimi pozitívnymi aktivitami tak v domácom slovenskom prostredí úspešne rozvíja a upevňuje profesionálne meno založené na tradícii, uznávanej kvalite a rešpekte materskej spoločnosti.

TisknoutPartneři