O společnosti

Cesty k Vašim cílům budujeme i MY!

TRADICE ZKUŠENOSTI KVALITA

M – SILNICE a.s. představuje dynamicky se rozvíjející společnost působící především v oblasti silničního a mostního stavitelství. Společnost s ryze českým kapitálem ve strategii svého rozvoje vychází z dlouholetých zkušeností z oblasti stavebnictví, systematicky dbá na vysokou kvalitu veškerých prováděných prací tak, aby byly uspokojeny náročné požadavky objednatelů.

Tradiční aktivity v oblasti silničních a mostních staveb, v nichž má společnost šedesátileté zkušenosti, jsou rozšiřovány v posledních letech zejména v oboru ekologických a vodohospodářských staveb i v oboru stavitelství pozemního.

Společnost je členěna na ředitelství, oblastní závody SEVER, STŘED, JIH, MORAVA, PRŮMYSLOVÁ VÝROBA a závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY. Sídla oblastních závodů jsou v Jičíně, Chrudimi, Brně, Hradci Králové a Novém Bydžově. Působnost společnosti pokrývá celou Českou republiku. V roce 2007 se rozšířila působnost na Slovensko a byla založena dceřiná společnost M - SILNICE SK s.r.o. se sídlem v Žilině. V současné době firma aktivně působí I v Polsku.

Součástí závodu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA je PREFA v Novém Bydžově, která vyrábí a dodává betonové mostní konstrukce a prefabrikované prvky pro inženýrské a občanské stavby.

Závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY je zaměřen na výstavbu prefabrikovaných i monolitických mostů. Dále pak realizuje občanské i průmyslové stavby, včetně inženýrských sítí a kompletních terénních úprav. Specializuje se rovněž na montáže ocelových konstrukcí.

M – SILNICE a.s. pro svou realizační činnost využívá společnost M.I.S a.s., jež je rovněž součástí koncernu MEDIS  a zajišťuje laboratorní a projekční činnost. M.I.S. a.s. vlastní akreditovanou laboratoř, která disponuje vybavením pro zajištění průkazních a kontrolních zkoušek potřebných pro zabezpečení předepsané kontroly kvality výroby a zpracování asfaltem obalovaných směsí, cementových betonů a výroby drceného kameniva. Odbor projekce zajišťuje svými autorizovanými pracovníky náročnou projektovou dokumentaci pro komunikační a vodohospodářské stavby nejen pro vlastní potřeby. Své kapacity nabízí i dalším zákazníkům – investorům.

Velkou výhodou společnosti pro dosažení jakosti i závazných termínů je výroba drceného kameniva ve vlastních kamenolomech. Výroba asfaltem obalovaných směsí je zajišťována z vlastních obaloven i z obaloven se společnou majetkovou účastí.

Veškeré činnosti jsou certifikovány dle norem ISO.

Dnes se může naše společnost pyšnit tím, že se stala jedním z dodavatelů samostatných úseků dálniční sítě. Na trase dálnice D11 z Poděbrad do Hradce Králové zrealizovala samostatný úsek km 68,00 – 69,500 s mostním objektem SO 201 na stavbě D 1105/I Chýšť – Osičky, dva samostatné mostní objekty SO 219 a SO 220 na stavbě D11 – 1104/IIE Mosty Olejnice a Rakousy a úsek hlavní trasy dálnice v km 63,350 – 64,125 s mostním objektem SO 222 stavby D11 – 1104/F Dobšice - Chýšť kategorie D 27,5/ 120. Další kvalitně provedenou stavbou je úsek dálnice D1- 0134.2 Kojetín-Kroměříž-západ. Je zrealizován dálniční úsek v kategorii D26,5/120 v délce 4,0km. Na stavbě bylo provedeno 38 stavebních objektů, celková délka mostních objektů představuje 218m. Nyní se dálniční středisko podílí na stavbě D1-0135 Kroměříž východ-Říkovice. Mezi další větší realizované stavby patří obchvat České Bělé na silnici I/34 , jižní přeložka silnice I/14 Vamberk, přeložka silnice I/38 Nymburk II a III. stavba.

Mezi další úspěšné stavby se řadí protihluková stěna na silničním okruhu silnice I/31 v Hradci Králové. Protihluková stěna vyniká moderním designem, který spojuje výhody betonové a ocelové nosné konstrukce se skleněnou výplní. Protihlukovou stěnu tvoří tunel o délce 180m, výšky 10,2-16,2m.

GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

(informace o zpracování a ochraně osobních údajů
ve společnosti M – SILNICE a.s.)

TisknoutPartneři